• 1

  Libverda

 • 2

  Šumava

 • 3

  Vydra

 • 4

  Kolešovice

 • 5

  Pepa Moulis

 • 6

  Španělsko

 • 7

  Zámek Kynžvart

 • 8

  Olomouc, prachárna

 • // // //
Copyright 2022 - Custom text here

Klášter irských františkánů

Novoměstské domy

Název

Klášter irských františkánů
Hybernský klášter, Celnice U Hybernů

Index článku 1004014
Městský obvod Praha 1
Městská část Praha 1
Kat. území Nové Město čp. 1037
Na mapěklikni zde
Ulicenáměstí Republiky 4
Vedlejší adresynáměstí Republiky 4
Hybernská 1/1037, 1/3, V celnici 2/1037
Postaven1641-1654
ArchitektLurago Carlo
Zobel Josef
Fuchs Jiří
Montoyer Louis
VýtvarníkZobel Jan
Před stavbou domu1354 - Karel IV. - zde po založení Nového Města umístil klášter sv. Ambrože benediktinů milánské liturgie (na paměť získání lombardské koruny v Miláně)
za HUS - klášter sv. Ambrože zničen a opuštěn
1461 - Jiří z Poděbrad; povoluje usazení františkánů - observantů
1483 - františkáni - observanté za lidových bouří vypuzeni
1539 - opuštěný konvent patří záduší kostela sv. Jindřicha
1629-1630 - Ferdinan II.; předává opuštěný konvent irským Františkánům (Hybernům), které povolal z Lovaně ve španělském Nizozemí
1631-1634 - probíhá nucený výkup okolnícj měšťanských domů. Ty jsou často vykupovány pod cenou, což budí zlou krev.
Přestavby 1699 - oratoř kostela propojena chodbou s domem hraběte Františka Antonína Sporcka (čp. 1036)
1701 - úpravy pro knihovnu
1739 - na místě spojovací chodby a zahrady přistavěno severní křídlo
1757 - zvýšeno severní křídlo o patro nebo o dvě patra (prameny se různí)
1803 - J. Zobel, J. Fischer; přestavba konventu i kostela pro bankální společnost
1806-1811 - J. Zobel, J. Fischer, L. Montoyer; klasicistní přestavba
Historie domu 1641 - zahájena stavba konventu
1654 - dokončena stavba konventu
1701 - Václav Vojtěch hrabě Šternberk; pokládá základní kámen knihovny
po 1739 - konvent poškozen pruskou dělostřelbou
1785 - klášter zrušen, konvent převzal vojenský erár
1792 - konvent získává bankální správa pro celnici
1793 - kupuje konvent i s kostelem v dražbě František hrabě Sweerts-Sporck, majitel sousedního paláce
1789-1802 - v refektáři býv. kostela se hraje české divadlo - až do smrti Františka hraběte Sweerts-Sporcka
1803 - konvent i kostel kupuje bankální společnost
Literatura
Baťková Růžena a kolektiv
Umělecké památky Prahy, Nové Město - Vyšehrad - Vinohrady (Praha 1)
Academia
1998

Související odkazy
http://www.praha1929.cz/praha/novem.html
http://www.praha1.cz


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005