• 1

  Libverda

 • 2

  Šumava

 • 3

  Vydra

 • 4

  Kolešovice

 • 5

  Pepa Moulis

 • 6

  Španělsko

 • 7

  Zámek Kynžvart

 • 8

  Olomouc, prachárna

 • // // //
Copyright 2022 - Custom text here

Rudolfova štola

Letenské domy

Název

Rudolfova štola
Belvedérská štola

Index článku 1003473
Městský obvod Praha 7
Městská část Praha 7
Kat. území Bubeneč
Na mapěklikni zde
UliceKrálovská obora
Postaven1582-1593
Typ domu štola
ArchitektOeder z Ústí JIří
Phendler Isaac
Ercker ze Šrefnkelzu Lazar
Van der Vam Kojas
Chráněná památkaRejstříkové číslo 44395/1-1557, ochrana od 1.1.1964
Stavitel 1583 - Lazar Ercker ze Šrefnkelzu; vrchní hormistr království,
1592 - Van der Vam Kojas, vrchní hormistr
Před stavbou domu1583 - Rudolf II.; přikázal vybudovat přivaděč vody do deštného rybníka v Královské oboře průkopem pod Belvedérským vrškem z Vltavy od novomlýnského jezu
O stavbě pět svislých šachet
délka 1098 m
rozměry hlavní štoly asi 3,5 x 2,2 m
hloubky šachet od 33 do 39 metrů
na začátku štoly na břehu řeky domek z r. 1803 (čo. 10/ čp. 338) pro poddůlního s valbová střecha, tzv. havírna, jsou v něm instalována stavidla pro regulaci průtoku vody
nedaleko havírny je portál, jímž lze vstoupit do štoly "suchou nohou", tj. boční štolou
výstup ve Stromovce je v domku s bosovaným portálem se znakem Rudolfa II. a letopočtem 1593, valbová střecha
Přestavby 18. - výdřeva nahrazena vyzdívkami
50/20. - dno štoly vydlážděno žlabovkami, takže při nízkém stavu vody je štola v celém průběhu dobře průchodná
80/20. - Geoindustria; oprava vyzdívek
začátek 19. - v domku v Královské oboře umístěn vodní stroj

1. šachta
je ve výborném statickém stavu
vyústění na začátku dnešní Čechovy ulice, je zaslepena 13,5 metrů pod povrchem, takže její výška ode dna štoly činí 22,5 metrů.
průřez 1,05 až 1,25 x 3,25 až 4,25 metrů, zachován původní
skalní výlom bez obezdívek, vydatnost vyvěrajících vod cca 0,5 l/sec
přístupná pouze průlezem v boku, který byl proražen v roce 1986 (tehdy šachta znovuobjevena, do té domněnka, že je zasypaná)

2. šachta
je ve výborném technickém stavu
vyúsťuje na povrch 346 metrů od portálu ve Stromovce ve středu Čechovy ulice
horní otvor krytý litinovým poklopem je v ose vozovky
hloubka 43 metrů ode dna štoly
ve 3,5 metrech je vyzděna valenou klenbou s otvorem 0,6 x 0,65 metrů
do hloubky 15,5 metrů je jištěna vyzdívkou
obezdívka končí 1 až 2 metry pod terénem
navazuje úprava z roku 1906, kdy byly vybudovány dvě odbočné chodby směrem k chodníkům o průměru 1 metr
východní je 5,5 metrů dlouhá a je ukončena 2,5 metrů vysokou šachticí
druhá šachta má téměř obdélníkový průřez, vnevyzděné části má průměr 1,1 až 2 x 2,7 až 4 metry
stěny jsou nepravidelně zvlněné

3. šachta
nebyla nikdy dokončena pro velké přívaly spodních vod a byla zasypána
ústila v místě křižovatky u dnešního Ministerstva vnitra

4. šachta
je svrchu zaslepená pod letenským tunelem
strop šachty k vozovce tunelu je mocný 2,8 metru

5. šachta
je druhou průchozí šachtou
nachází se v oplocení u vjezdu do letenských tenisových kurtů
k horninové nástavbě jsou připojena vrata uzavírající parkoviště
Literatura
Ctibor Rybár
Ulice a domy města Prahy
Victoria Publishing
1995

Související odkazy
http://www.praha7.cz
http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/rudolfova_stola


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Zveřejněno    06.09.2004
   Aktualizováno 30.12.2005