• 1

  Libverda

 • 2

  Šumava

 • 3

  Vydra

 • 4

  Kolešovice

 • 5

  Pepa Moulis

 • 6

  Španělsko

 • 7

  Zámek Kynžvart

 • 8

  Olomouc, prachárna

 • // // //
Copyright 2021 - Custom text here

Zoologická zahrada

 

Trojské domy

  Název

Zoologická zahrada

  Číslo článku 1001370
  Městský obvod Praha 7
  Městská část Praha Troja
  Kat. území Troja čp. 120
  Na mapě klikni zde
  Ulice U Trojského zámku 3
   
  Postaven 1931
     
  Typ domu zoologická zahrada
  Architekt Fuchs Josef
  Chráněná památka Rejstříkové číslo 41218/1-1962, ochrana od 1.1.1974
  Před stavbou domu 1881 - výzva hraběte Sweerts-Sporka ke zřízení ZOO
1891 - zřízen výbor k ustavení zoologické zahrady v Královské oboře
1899 - vydán pamětní spis Družstva pro zřízení zoologické a aklimatizační zahrady, z deseti navrhovaných míst byla vybrána zahrada Kinských na Smíchově
1904 - profesor Jiří Janda začal připravovat ZOO na Štvanici
1919 - při ministerstvu školství a národní osvěty zvolena komise pro přípravu pražské ZOO
1922 - Alois Svoboda věnuje pozemky pro stavbu ZOO v Troji
1923 - profesor Jiří Janda pověřen ministerstvem k zahájení přípravných prácí
1924 - vyměřen pro ZOO pozemek, původní plocha 8 ha
1926 - Hospodářské, nákupní a stavební družstvo Zoologická zahrada
1927 - oploceno 8 hektarů budoucí ZOO
1930 - cirkus Rebernigg daroval ZOO lvici Šárku (ubytována ještě mimo ZOO)
1931 - otevření ZOO pro veřejnost
  O stavbě kulturní zařízení hlavního města Prahy.

Velikost - 64 ha, část pro veřejnost 42 ha, 14 km cest, mimo Prahu ještě stanice koní Převalského v Dobřejově 17 ha

Poloha - v severní části Trojské kotliny, Ve sposní části u Vltavy louky, a vodní plochy, horní skalnatá a nárorní část je oddělena skalní stěnou.

Stavby a expozice
» voliéra dravých ptáků
» pavilón velkých savců
» odchovna vodních ptáků (plameňáci a jiní)
» zimoviště ptáků
» bažantnice - voliéry ptáků
» výběhy medvědů (1995) s vodopádem
» pavilón (velkých) kočkovitých šelem
» pavilón goril
» pavilón velkých želv
» pavilón tučňáků
» pavilón Afrika zblízka
» lávka k Africkému domu
» Africký dům
» Africké panorama
» pavilón Indonézské džungle
» Odchovny pro horské kozy, paovce a magoty (2000-červen 2001)
» otevřený výběh papoušků
» administrativní budova
» přednáškový sál
» restaurace a stará hospoda
» 2 Gočárovy kubistické obytné domky
» chov kotulů
» expozice Sečuán
» výběhy antilop
» pavilón opic (zbořen 1991)
» usedlost Černohouska
» expozice malých šelem (zbořena 1991)
» expozice lachtanů s bazénem
» expozice Severní les (2000-1.6.2001)
» expozice lemurů (2000-1.6.2001)
» expozice vlků (2000-1.6.2001)
» expozice papoušků ara (2000-1.6.2001)
» expozice gepardů
» expozice nosálů (leden-červen 2002)
» expozice tapírů
» expozice pelikánů
» expozice Amerika
» expozice Vodní svět
» expozice Naše příroda
» expozice Dětská zoo (zanikla ?)
» opičí ostrovy (v záplavovém území v jižní části ZOO)
» hospodářský statek a technické zázemí ZOO
» dětský areál s divadlem z r. 2001, rekonstrukce po povodních 2003
» lanová dráha
» severní vchod
» občerstvení U Medvídků
» občerstvení V oboře
» minihřiště
» zooshop s upomínkovými předměty "U plyšáků" (2001-2002, 21 mil. Kč)

Počet návštěvníků přesahuje půl milionu ročně.

Chov 506 savců (113 druhů), 632 ptáků (159 druhů), 117 plazů (34 druhů). Chov ohrožených druhů - kůň Převalského, antilopy, šelmy, vodní ptáci, ještěři, orlosup bradatý, hraboš severní panonský, kvakoš noční, pes pralesní, tahr himálajský,

expozice 300 druhů vzácných rostlin a dřevin
  Příslušenství 2 restaurace, dětské hřiště, stánky občerstvení, přednáškový sál
  Historie domu 28.9.1931 - zpřístupněno staveniště ZOO pro návštěvníky
1931 - postavena administrativní budova
1931 - postavena Jandova voliéra dravců
1931 - první zvíře v ZOO, vlčice Lotta
1931 - první koně Převalského
1932 - první tygři
1933 - slon Baby, hroch Petr a nosorožec Max
1933 - narození prvních tygřat
1934 - první lvi (Šárka a Ctirad)
1934 - Vlasta Burian daruje ZOO lachtany Hýtu a Batula
1935 - postaven pavilon šelem pod skálou
1938 - odchov mláděte kondora andského
1940 - vybudován statek (soustava hospodářských budov)
1941 - povodeň zasáhla až do pavilonu šelem
1942 - odchováno první mládě medvěda ledního na světě
1944 - hrošice Zuzana z rozbombardovaného Berlína
1950 - dostavěn pavilon opic
1950 - první šimpanz, samička Moke
1950 - ZOO se stává zařízením ve státní správě
1954 - první žirafa, samice Lenky.
1956 - postaven pavilon malých živočichů
1960 - ZOO pověřena vedením mezinárodní plemenné knihy koní Převalského
1961 - prvního orangutan, samice Soni
1963 - první gorila, samce Titana
1969 - zřítila se Jandova voliéra dravců
1971 - otevřen nový pavilon velkých savců (slonů, hrochů a nosorožců)
1971 - narodil se orangutan Kama
1972 - první mláďata gepardů
od 1974 - ZOO vědeckým pracovištěm
od 1976 - studijní místo čtyřletého oboru "chovatel cizokrajných zvířat"
1978 - první hrabáči, Bojsa a Nebojsa
1991 - otevřen pavilon velkých kočkovitých šelem
1995 - otevřena expozice äAmerikaô a rekonstruovány expozice medvědů ledních a baribalů
1998 - otevřen pavilon velkých želv
1999 - zbourán pavilon opic
2001 - první umělý odchov koně Převalského na světě
2001 - otevřen pavilon Africký dům a pavilon goril
2002 - povodeň zasáhla téměř polovinu území zoo, evakuace zvířat, poškození velkého množství staveb
2003 - noví slonů (Nagathan, Praya)
2003 - samec gorily nížinné Richard
  Žili v domě Ředitelé
do 26.8.1938 - profesor J. Janda, zakladatel ZOO
26.8.1938-31.10.1939 - V. J. Staněk
1.11.1939-16.7.1946 - Jan Vlasák
6.6.1945-18.7.1945 - - Jaroslav Wolf (dočasný národní správce)
1.8.1946-30.4.1947 - František Daneš
1.5.1947-28.2.1948 - Antonín Turek
1.3.1948-31.7.1948 - Karel Ješátko
1.8.1948-28.2.1949 - Otakar Štěpánek
1.3.1949-28.3.1949 - Zdeněk Jaroš
29.3.1949-30.6.1959 - Cyril Purkyně
1.7.1959-31.12.1988 - Zdeněk Veselovský
1.1.1989-28.2.1990 - Miloslav Kalaš
25.1.1990-15.6.1990 - Jiří Felix
15.6.1990-3.6.1997 - Bohumil Král
od 4.6.1997 - Petr Fejk

 
Související odkazy
http://www.praha7.cz
http://www.mctroja.cz
http://www.praha1929.cz/praha/troja.html


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
Zveřejněno 28.11.2004
Aktualizováno 30.12.2005