Vinohradské domy

Index článku 1003684
Městský obvod Praha 2
Městská část Praha 2
Kat. území Vinohrady čp. 505
Na mapěklikni zde
UliceNa Smetance 1
Španělská 12/505
Postaven1887-1888
ArchitektTurek Antonín
Franzl Josef ing.
Stavební sloh novorenezanční sloh
Chráněná památkaRejstříkové číslo 41370/1-2064, ochrana od 1.1.1984
Stavitel Karel Janda, Jan Šťovíček
Investor Vinohradská obec nákladem 263 327 zlatých
Před stavbou domupřed 1886 - Smetanka, zaniklá, původně viniční usedlost čp. 37, na návrší nad dnešním hlavním nádražím
O stavbě dvoukřídlá budova s hlavním průčelím (84 m) a dvěma křídly (po 41.6 m), kopule, 4 věžovitá nároží
Přestavby 1945 - oprava po bombardování
1992 - plynofikace
1996-1997 - velká rekonstrukce celé budovy. V přízemí jídelna, na půdě vestavby pro knihovnu, dílnu, počítačovou učebnu a keramickou dílnu.
Příslušenství hodiny uprostřed průčelního štítu, 28 učeben, 2 kreslírny, tělocvičny a šatny, 2 ředitelny, sborovny, kabinety, kaple se sakristií, přednáškový sál, park, botanická zahrada
Historie domu 16.9.1888 - slavnostní otevření
16.9.1888 - školu vysvětil Karel Shwarz, pražský světící biskup za přítomnosti barona Alfréda Krause, místodržitele království českého
1895 - na Vinohradech povolena reálná škola, proto pro 1. obecnou chlapeckou a 1. obecnou dívčí školu, které byly doposud umístěny Na Smetance, postavena nákladem 220 tis. zlatých nová škola v městských sadech podle projektu týchž architektů, kteří projektovali školu Na Smetance (23 učeben, tělocvična se šatnou, 2 ředitelny, 2 sborovny, kabinety, mateřská škola, školní kaple, byt školníka a byt opatrovnice v mateřské škole)
po 1895 - Na Smetance jen měšťanská chlapecká škola a c.k. reálná škola
1897-1898 - k budově školy v měšťanských sadech přistěvěno třetí křídlo pro měšťanskou chlapeckou školu. Ta se sem posléze přestěhovala, takže Na Smetance zůstala jen reálka
1897 - nákladem 132.872 zlatých postavena německá škola v tehdejší Moravské třídě
29.9.1891 - školu Na Smetance a kostel sv. Ludmily navštívil František Josef I., který dlel v Praze u příležitosti Jubilejní výstavy
po 1888 - školní kaple sloužila vinohradským občanům, dokud nebyl postaven kostel sv. Ludmily na náměstí Míru
po 1920 - školní kaple sloužila vinohradskému Husovu sboru, dokud si nepostavil noovou budovu v Dykově ulici
za 2. sv. - reálné gymnázium
1944 - část žáků zatčena a popravena
1944 - budova zabavena pro německou vojenskou nemocnici, studenti docházeli do Londýnské, Ječné a Panské
únor 1945 - při americkém náletu budova bombardována, ale ještě v r. 1945 opravena
květen 1945 - budova v ohnisku bojů o rozhlas (pamětní deska)
po 1948 - školní kaple přestavěna na tělocvičnu
dnes - základní škola, d-um dětí a mládeže,taneční konzervatoř a mateřská škola
Literatura
Hrubeš Josef, Hrubešová Eva
Pražské domy vyprávějí ... V
Academia, nakladatelství Akademie věd ČR
1999

Související odkazy
http://www.praha2.cz
http://www.praha1929.cz/praha/vinohrady.html
http://www.vinohrady.cz/


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005