podoli/img/dsc/dscf4089.jpg podoli/img/dsc/dscf4090.jpg podoli/img/dsc/dscf4091.jpg podoli/img/dsc/dscf4092.jpg podoli/img/dsc/dscf4093.jpg
podoli/img/dsc/dscf4094.jpg podoli/img/dsc/dscf4095.jpg podoli/img/dsc/dscf4096.jpg podoli/img/dsc/dscf4097.jpg podoli/img/dsc/dscf4098.jpg
podoli/img/dsc/dscf4099.jpg podoli/img/dsc/dscf4100.jpg podoli/img/dsc/dscf4101.jpg podoli/img/dsc/dscf0197.jpg podoli/img/dsc/dscf0207.jpg
jentak/060403/dscb0739_1.jpg jentak/060403/dscb0743_1.jpg jentak/060403/dscb0743_2.jpg
 

Podolské domy

  Název

Vodárna v Podolí

  Číslo článku 1002089
  Městský obvod Praha 4
  Městská část Praha 4
  Kat. území Podolí čp. 15
  Na mapě klikni zde
  Ulice Podolská 17
  Vedlejší adresy Podolské nábřeží 10
   
  Postaven 1922-1926
     
  Typ domu vodárna
  Architekt Engel Antonín
    Klokner František
    Hacar Bedřich
    Tröster
  Stavební sloh klasisismus, empir
  Chráněná památka Rejstříkové číslo 40255/1-1334, ochrana od 1.1.1964
  Před stavbou domu 12.11.1885 - stará pražská vodárna, následuje postupné rušení veřejných kašen v pražských ulicích (roku 1872 bylo v Praze 51 veřejných kamenných a 24 dřevěných kašen) a zavádění pitné vody do pražských domácností
  O stavbě monumentální stavba, vodárna, zpracovává vltavskou vodu, vícestupňovou filtrací systémem Puech-Chaball. Voda se při úpravě provzdušňovala, třikrát filtrovala a dočišťovala na pomalých biologických filtrech.
Po této úpravě byl výkon vodárny cca 400 l/s
  Přestavby 1992 - arch. Tröster, projekt Muzea pražského vodárenství
1992-1995 - Navrátil, Páv, Frýdecký (ČVUT) - I. etapa rekonstrukce v objek
  Výzdoba domu kolem 1955 - plastiky na průčelí
  Historie domu 1891 - ing.Václav Feigl - expozice pražského vodárenství na Jubilejní výstavě v Praze
1891-1937 - ing. Josef Bubák - shromažďování vodárenských památek
1922-1926 - Antonín Engel, architekt - první budova
1922-1926 - František Klokner a Bedřich Hacar - interiér, mohutné železobetonové parabolické nosníky (připomínají katedrálu)
1932 - instalace zařízení pro dávkování síranu hlinitého do surové vody s následným odfiltrováním nečistot vázaných na vločky na pomalých filtrech, kapacita zvýšena na 640 l/s
1937 - výstava "Plyn, voda a zdravotní technika"
1942 - pomalá filtrace nahrazena rychlofiltry typu WABAG, zvýšení výkonu na cca 1040 l/s (hrubý výkon), 890 l/s (čistý výkon)
1948 - výstava "600 let pražského vodovodu" v budově ředitelství Vodáren hl. m. Prahy Kampě
1948 - reinstalace výstavy "600 let pražského vodovodu" v Národním technickém muzeu
26.6.1952 - arch. Vratislav Majer, architekt; František Duda, stavitel; Otta Müller, kustod výstavy - stálá výstava vodárenství v suterénu budovy ředitelství Vodáren hl. m. Prahy na Národní tř. 13.
1959-1962 - Antonín Engel - rekonstrukce a rozšíření v důsledku změny technologie (čiřiče typu Binar-Bělský, nové čerpací stanice surové i upravené vody, sklady chemikálií, nové laboratoře atd.),
přistavena nová část na volném pozemku jižně od stávajících objektů, výkon zvýšen na 2200 l/s
60/20-70/20 - Antonín Engel - další rekonstrukce menšího rozsahu
konec 80/20 - rozhodnuto udržet vodárnu v provozu dalších 10-15 let
1992 - projektant HYDROPROJEKT, investor Výstavba inženýrských sítí, generální dodavatel ČKD Praha, a.s - generální rekonstrukce, za provozu vodárny, mj. nová plynová kotelna, nové typy filtrů (bez mezidna), energetický velín,
přestavba vápenného hospodářství, dávkování chemikálií a chlorovny
1992-1996 - na místě, které vzniklo vybouráním starého chemického hospodářství mové muzeum vodárenství
březen 1996 - dokončena výstavba muzea
září 1997 - ing. arch. Martin Tröster, ak. mal. Jiří Hanžlík, Jaroslav Jásek, Magdalena Undasová, Jaroslav Beneš - interiery a scénář nové expozice muzea. Muzejní expozice je dvouúrovňový o celkové ploše cca 800 m2, depozitáře, pracovny
a přednáškový sál pro 40 návštěvníků. Prostor muzea je oddělen skleněnou stěnou od provozních prostor - výhled do Engelovy "katedrály" s fungujícími filtry.

 
Literatura
Hrubeš Josef, Hrubešová Eva
Pražské domy vyprávějí ... VI
Academia, nakladatelství Akademie věd ČR
2000

Související odkazy
http://www.praha1929.cz/praha/podoli.html
http://www.praha4.cz


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
Zveřejněno 03.12.2004
Aktualizováno 30.12.2005