nmesto/img/dsc/dscf4441.jpg nmesto/img/dsc/dscf4444.jpg nmesto/img/dsc/dscf4445.jpg nmesto/img/dsc/dscf4450.jpg nmesto/img/dsc/dscf4451.jpg
nmesto/img/dsc/dscf4452.jpg nmesto/img/dsc/dscf4454.jpg nmesto/img/dsc/dscf4455.jpg nmesto/img/dsc/dscf5567.jpg nmesto/img/dsc/dscf5575.jpg
nmesto/img/dsc/dsch1435.jpg
 

Novoměstské domy

  Název

Novoměstská vodárenská věž
Šítkovská vodárenská věž

  Číslo článku 1001739
  Městský obvod Praha 1
  Městská část Praha 1
  Kat. území Nové Město čp. 250
  Na mapě klikni zde
  Ulice Masarykovo nábřeží 1
  Vedlejší adresy Slovanský ostrov 1
   
     
  Typ domu vodárenská věž
  Chráněná památka Rejstříkové číslo 39910/1-1105, ochrana od 1.1.1964
  Před stavbou domu 1495 - dřevěná věž
1501 - vyhořela
1502 - postavena nová dřevěná věž
1503 - věž se sesula
1503 - postavena nová dřvěná "pletená" věž, která zanedlouho shořela
1587 - postavena další dřvěná "pletená" věž
1588 - věž opět vyhořela
  O stavbě největší z pražských renezančních vodárenských věží. Čtvercový půdorys o starně cca 10 m, zdi 2.1 m (dole) až 1.15 m (nahoře) silné. Zvenku členěna na 5 pater, ale uvnitř má 8 pater. Výška zdiva 35 m, báně 12 m. Zdivo z lomového kamene, zvenku obloženého pískovcem, zevnitř omítnitého.
  Výzdoba domu 2 mramorové bosované portály s nadsvětlíky krytými mříží, kordované římsy, refiéf s novoměstským znakem, okna s kamennými šambránami, patra spojena dřevěnými schody (kamenné točité schodiště jen do 1.p.), krov dřevěný. V přízemí 2 niky 2.3 x 2.3 m a 2 x 1.7 m sloužly původně jako vchody a potrubní vstupy do vodárny.
  Historie domu 8.8.1588-1591 - Karel Mělnický, novoměstský radní a stavbyvedoucí; kamenná renezanční věž, zásobovala vodou horní Nové Město. Spolu s ní postaveny 2 mlýny a brusírna nástrojů
kolem 1591 - věž se naklonila
1591-1599 - pokračují dokončovací práce
29.10.1596 - Karel Mělnický za stavbu věže povýšen Rudolfem II. do šlechtického stavu s predikátem "z Karlsperka"
1648 - věž poškozena švédskou dělostřelbou
1648-1651 - oprava věže poškozené švédskou dělostřelbou spojená s barokní úpravou. Věž dostala střechu ve tvaru báně.
1881 - věž končí svou vodárenskou činnost a má být snesena. Zásahem Umělecké besedy zachována. Vodárna pracuje až do 24.5.1913
1926-1927 - věž a přilehlé mlýny zakoupil umělecký spolek Mánes. Mlýny byly zbořeny, věž se stala součástí nového sídla spolku Mánes. Při jeho stavbě věž velkým nákladem zpevněna v základech betonovým věncem (6 m výška a 4 m šířka) proti dalšímu naklánění.

 
Literatura
Baťková Růžena a kolektiv
Umělecké památky Prahy, Nové Město - Vyšehrad - Vinohrady (Praha 1)
Academia
1998

Související odkazy
http://www.praha1929.cz/praha/novem.html
http://www.praha1.cz


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
Zveřejněno 24.05.2004
Aktualizováno 30.12.2005