Malostranské domy

Název

Kostel sv. Josefa
Klášter kapucínů

Index článku 1000280
Městský obvod Praha 1
Městská část Praha 1
Kat. území Malá Strana čp. 1077
Na mapěklikni zde
Ulicenáměstí Republiky 2
Vedlejší adresyNa poříčí 1
Postaven1636-1653
Typ domu kostel
ArchitektMayer M.
Decapaoli G.
VýtvarníkPreiss František
Škréta Karel
Prachner Richard Jiří
Duchoslav F.
Chráněná památkaRejstříkové číslo 39838/1-1175, ochrana od 1.1.1964
Před stavbou domu1630 - založen kapucínský klášter
O stavbě obdélná stavba s předdvořím, v jádře barokní, klasicistně přestavěná
Přestavby 1795 - první etapa klasicistní přestavby
1833 - druhá etapa klasicistní přestavby, hospicu přidáno podkroví
po 1833 - P. Barnabáš jan Weidd, superior; shromáždil v hospicu známou sbírku obrazů
po 1833 - při zdi přistavěnz krámky patřící k sousednímu čp. 1077
1906 - Náboženský fond; uvolnil 16 tis. korun na restaurační práce
1921-1923 - oprava hospicu, výměna oken a dveří
1945-1946 - oprava budov poškozených 8.5.1945
1958 - stavební úpravy
70/20. - při úpravě okolí stanice metra zbourány krámky a budova opravena
Výzdoba domu 1708 - F. Preiss; socha sv. Judy Tadeáše v předdvoří, sochy dvou andělů, socha sv. Františka Serafinského
1653 - K. Škréta; obrazy sv. Antonína a sv. Felixe na bočních oltářích
R. J. Prachner - plastiky
1862 - F. Duchoslav; nástěnná malba
Historie domu 1795 - zrušen kapucínský klášter sv. Josefa, budovy sekularizovány
1827 - všechny kapucínské kláštery v Čechách a na Moravě spojeny v jednu provincii
1827 - P. Theodor Hinke, provinciál; žádá o znovupřidělení kostela sv. Josefa s přilehlou budovou
1831-1832 - kostel a přilehlá budova vráceny kapucínům. Kostel se stal filiálním kostelem sv. Petra Na poříčí
1839 - zbořena chodba chodba přilehlá ke kasárnám, kapucíni tak získali 48 sáhů pro rozšíření kláštera. Z budovy přilehlé ke kostelu vybudován hospic - domov deseti kněží. Předtím tu stál jen malý zahradní domek přiléhající ke kapli P. Marie v kostele sv. Josefa, který byl r. 1795 přestavěn
1945 - představeným je P. Sarkander Dostál, řeholnící pomáhají při Pražském povstání
8.5.1945 - při bojích poškozeny budovy
1950 - řeholnící vyhnáni
1991 - kapucíni se vrací a přebírají zpět svůj majetek
Související odkazy
http://www.praha1929.cz/praha/malas.html
http://www.praha1.cz


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005