Bubenečské domy

Název

Lindleyova kanalisace

Index článku 1001662
Městský obvod Praha 6
Městská část Praha 6
Kat. území Bubeneč čp. 199
Na mapěklikni zde
UlicePapírenská 6
Typ domu kanalizační řad
Stavební sloh dekorativismus, rondokubismus, obloučkový sloh, styl Legiobanky
Chráněná památkaRejstříkové číslo 11886/1-2148, ochrana od 26.4.1991
Před stavbou domu17. st. - jezuité; první pražská stoka z Klementina do Vltavy
1787 - prof. Herget; první projekt kanalizační sítě, nerealizován
1816-1823 - vybudováno prvních několik kilometrů stok s přímým vyústěním do Vltavy
1884 - vypsána soutěž na řešení kanalizační sítě
1888 - zřízena Kanalizační kancelář královského hlavního města Prahy
1888-1893 - vypracováno několik projektů, ale nebyly přijaty
1893 - William Heerlein Lindley, anglický inženýr; projektoval kanalisační tunel pod Letnou a hlavní sběrač Lindleyovy kanalisace. Odpadní vody z historického středu města byly odváděny shybkou, vedoucí pod Vltavou od Starého Města, a dále směrem na Bubeneč tunelem pod letenským ostrohem. Po vzoru Rudolfovy štoly tunel významnou měrou šetří spád - oproti kanalisačnímu sběrači, který by obcházel Letnou přes Holešovice.
1897-1898 - ražení tunelu. Délka 1200 metrů, výška oválného profilu 2.6 m, kapacita 5 m3/s. Ústí tunelu v Královské oboře vyznačuje revisní vstup. Jeho stavbu z červených kanalisačních cihel nalezneme při parkové cestě, vedoucí svahem od Gothardské brány směrem k Místodržitelskému letohrádku. Tunel, protékaný mohutným proudem splašků, však není průchodný.
1898-1901 - vyzdívání a dalšími práce
1901 - do doknčeného tunelu sestoupil i císař František Josef I.
po 1901 - za tunelem pokračuje sběrač, který byl postaven v otevřeném výkopu. Před bubenečským nádražím přijímá zprava sběrač od Holešovic, který sem vede souběžně s tělesem Drážďanské trati. Dále podchází nádraží a býv. Mauthnerovu továrnu směrem ke staré čistírně odpadních vod v Papírenské ulici.
1966-1967 - postavena nová čistírna odpadních vod na Císařském ostrově, sběrač proto zahýbá před starou čistírnou vpravo ke shybce, která podchází plavební kanál
1992 - vznikla Nadace Ekotechnického muzea
dnes - pražská kanalizační síť má délku 2360 km, 50 tis. přípojek, 54 tis. vstupních šachet, 180 dešťových oddělovačů, 19 čerpacích stanic




Literatura
Alfred Techik
Muži pod Prahou
Praha 1942

Související odkazy
http://www.praha1929.cz/praha/bubenec.html
http://www.praha6.cz


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Zveřejněno    07.09.2004
   Aktualizováno 30.12.2005