Bubenečské domy

Název

Císařský mlýn

Index článku 1000491
Městský obvod Praha 6
Městská část Praha 6
Kat. území Bubeneč čp. 22
Na mapěklikni zde
UliceMlýnská 4
Vedlejší adresyMlýnská 6
Postaven1581-1606
Typ domu vodní mlýn
Stav Zaniklá stavba
Stavební sloh manýrismus
Chráněná památkaRejstříkové číslo 40443/1-1456, ochrana od 1.1.1964
Stavitel Česká komora, Rudolf II.
Majitel Ústav dějin umění
Před stavbou domu14. - v západním cípu Královské obory, pod pahorkem Pecka, pracoval na vedlejším vltavském rameni již ve středověku velký mlýn. První zmínky, když patřil svatojiřskému klášte ru
1584 - patřil mlýn České komoře, která jej i s Císařským ostrovem věnovala císaři Rudolfu II.
Příslušenství mlýn, hamr, pilu, bazén, brána, grotta, terasová zahrada, barvírna, papírna
Historie domu 1581-1606 - Rudolf II.; přestavba a rozšíření
1581-1606 - vodní kola pohánějí mlýn, hamr a pilu
1581-1606 - Miseroni - brusič; brusírna drahých kamenů; stvaba
1594 - ve svahu nad budovou, byl vyhlouben bazén se vzácnými druhy ryb
1586 - Ulrico Aostalis; za galerií byla vybudována terasová zahrada sŞobdélným bazénkem, kolem něhož byl sloupový ochoz
1586 - Antonio Brocco; vŞkopci nad mlýnem, nazývaném ®PeckaŻ, byla vyhloubena kruhová grotta (umělá jeskyně) s kopulí sklenutou z kamenných kvádrů. Byla do ní zavedena voda a sloužila jako lázeň
1594 - Jan Gargioli; vybudována grotta s portálovým průčelím
1/2 19. - pozdně klasicistně upraven
1/2 19. - zřízena tu barvírna a papírna
konec 19. - v souvislosti se stavbou trojského zdymadla na Vltavě vlastní mlýn zbořen
okolo 1910 - regulace Vltavy a výstavba podbabského plavebního kanálu
okolo 1910 - říční rameno, zasobující mlýn vodou, odříznuto a ponecháno jen s minimálním průtokem jako parková vodní plocha, zvaná Malá říčka. Odtok z Malé říčky byl ještě před Císařským mlýnem zatrubněn
do 70/20 - chátrající budovy mlýna obývány a využívány jako kanceláře. Potom zpustly
80/20 - plánována radikální rekonstrukce, spočívající ve zboření většiny budov a postavení jejich replik. Bohužel proběhla pouze první fáze této akce.
dnes - uchována pouze brána a Rudolfova grotta, umně vypreparovaná odtěžením většiny okolní skály
Literatura
Laštovková Barbora, Koťátko Jiří
Pražské usedlosti
Libri
2001

Související odkazy
http://www.praha1929.cz/praha/bubenec.html
http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/cisarsky_mlyn
http://www.praha6.cz


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Zveřejněno    07.09.2004
   Aktualizováno 30.12.2005