Příspěvek číslo 8:


1: Když jsem začínal číst tuto povídku, děsil jsem se, na co všechno ještě narazím. Dlouho jsem uvažoval, kam to zařadit, protože je to další z těžko zařaditelných děl. Opět to zavání deníkem a proto mi nezbylo nic jiného, než to zařadit k podobným příběhům. Co k tomu říct úvodem? Snad jen tolik, že úvod obsahuje snad všechna typografická zvěrstva, která je možná v textovém editoru spáchat (pravda, neobsahuje to naštěstí ta úplně nejhorší – tučné podtržené písmo a tučnou podtrženou kurzívu). Pamatujte, že autor je odpovědný nejen za obsah, ale také za vzhled svého díla! A zde v úvodu je onen vzhled opravdu tragický! Naštěstí se autor po několika odstavcích poučil (nejspíše se v tom přestal orientovat) a od podtržených slov či dokonce vět upustil. Jedině dobře, protože jinak by byl můj verdikt nemilosrdný, ať už by byl děj jakýkoliv. A že zde děj opravdu za něco stojí! Autor vsadil na notu parodie skutečného světa světem podsvětí, ctíc hesla: zkaženi nahoře, zkaženi i dole. Zvolil vtipná jména hlavních postav, vtipné situace a to celé zasadil do nikdy nekončícího boje o moc, který však v tomto pojetí vypadá jako neškodná hra – ovšem do okamžiku, než si uvědomíte, kdo všechno v ní hraje. Od začátku se na čtenáře doslova valí spousta zdánlivě nepodstatných informací smíšených s gagy, narážkami, poznámkami a situacemi. Dost to připomíná díla T. Pratchetta, která také zaplavují čtenáře nespočtem vjemů a informací, které mohou být důležité, ale také nemusí. Ke cti autora je nutné říct, že je velmi náročné psát takovýto druh literatury, autor musí mít v zásobě nejen spoustu vtipných situací a postav, ale především musí znát míru. Stokrát řečený vtip přestává být vtipem, stokrát řečená lež stává se pravdou… Autor se s obojím vypořádal výborně, bohužel styl dostal řádně zabrat.


2: Zabývat se případnými nelogičnostmi nemá v tomto případě smysl, protože většina vtipů a narážek bývá většinou založena právě na nelogičnostech. Pokud tam tedy nějaké jsou, prostě jsem je ignoroval. Text je složen tak, že lze poměrně dost věcí ignorovat, aniž by čtenář ztratil souvislosti. Jenže ten styl, to je kapitola sama pro sebe. Typografické zrůdnosti jsem už odbyl, takže zbývá členění textu do odstavců. Autor se zřejmě zapomněl řídit poučkou, že méně je někdy více a tak ve snaze o přehlednost sekal a sekal a přidával hvězdičky. A aby toho nebylo málo, tak hlavního hrdinu (dalo by se to tak říct) pro jistotu ještě odlišil kurzívou. Výsledkem je značně nepřehledný text, který doslova svádí některé části přeskakovat.


3: Jazyk a gramatika jsou i tentokráte na velmi solidní úrovni. Je vidět, že autor svému dílu věnoval alespoň trochu času. Bohužel, několik chyb přesto zůstalo. Chybějící nebo nadbytečná interpunkce, špatné pořadí interpunkčních znamének a uvozovek na některých místech.


4: Vyvrcholení. Nápadité, vtipné a pro někoho možná i překvapivé.


Shrnuto podtrženo – už dlouho jsem se tak nebavil, jako při čtení tohoto díla. Bohužel, vyskytlo se několik věcí, které výsledný dojem trochu pokazily. Přesto jich není tolik, abych kvůli nim zavrhoval celé dílo.Hodnotitel: Inuyasha


Počet bodů


Z maxima možných

Hlavní hodnocení
Nápad

10

/

10

Děj

9

/

10

Zápletka

8

/

10

Rozuzlení

9

/

10

Styl

7

/

10

Celková invence

5

/

5

Celkem

48

/

55

Pomocné hodnocení
Gramatika

8

/

10

Popisy

8

/

10

Členění

7

/

10

Aspekty žánru

5

/

5

Dodržení tématu (je-li)

4

/

5

Celkem

32

/

40

Bonusové body

5

/

5

Celkové hodnocení

85

/

100


Příspěvek číslo 9:


1: Vypadá to jako splatter a – asi to je spaltter. Nenašel jsem v této povídce nic, co by moji domněnku vyvrátilo a proto se bohužel musím vzdát komentáře. Nebyl by totiž objektivní. Jsem proti splatteru silně zaujatý (a to opravdu silně!).


2: No comment.


3: Jazyk a gramatika. Jazyk je takový, jaký k tomuto formátu patří. Bohužel, i zde je nutno dodržovat základní gramatická pravidla. Velká písmena na začátcích vět, správná interpunkce a její správné umístění, používání … ( – ) k dělení, respektive k odsekávání větných celků.


4: No comment.Pár poznámek na závěr. Ve většině příspěvků se neustále opakuje určitý druh gramatických chyb a proto zde uvedu, jaké jsou správné verze. Zdá se, že pro některé autory je to doslova Gordický uzel.


Bys místo by jsi,

Jako by místo jakoby – pokud je smysl věty jako kdyby (jako by věděl, že přijde)

Jakoby místo jako by – pokud je smysl věty jako (přirovnání) (seděl jakoby strnulý strachem)

„…nebo,“ místo „…nebo“, (platí i pro !, ?)

„nebo…“ odmlčel se místo „nebo…,“ odmlčel se (jediná duplikace interpunkce je možná u ?!)
Příspěvek číslo 10:

1: Krátké, vtipné a výstižné. Co více dodat? Nápad
s prostou časovou záměnou je řešen velice jasně a přímo. Autor použil
dopisový styl, což se odrazilo na spádu celého příběhu a to je jedině dobře. Je
lepší méně podstatných informací než spousta vaty. Autor neopomněl připojit
pocity hlavního hrdiny, které výrazně dokreslují atmosféru.

2: Nejprve ke způsobu vyprávění. Je to v podstatě
imaginativní dopis, takže by bylo vhodné, kdyby se celý, mimo úvodu, odehrával
v jediném čase – v tomto případě přítomném. Jeho použití vnese
čtenáře přímo do děje a umožní mu být jeho součástí. Takže začátek vlastní akce
už v přítomném čase, nikoliv v minulém. To, že to začíná minulým
časem, ukazuje, že hrdina jako by hodnotil oněch deset minut a teprve poté je
prožíval. Mnohem lepší by bylo, kdyby je prožíval už od samého začátku. Nejenže
děj dostane určitý gradient, ale přechod k vlastní akci nepůsobí tak
rušivě. Stejné platí i pro části dále v textu.

Ani tomuto příspěvku se nevyhnula jedna nelogičnost. Ona holčička je jednou nazývána dcerou oné babičky, podruhé vnučkou. Tak čím tedy je doopravdy?

3: Jazyk a gramatika. Obojí na vysoké úrovni, jen se mi
občas zdá nevhodná posloupnost vět, respektive jejich použití v daném
kontextu. Týká se to zejména citových projevů hrdiny.

4: Pro někoho možná překvapivý závěr. Je ovšem nutné
poznamenat, že vsazení nadpřirozených bytostí působí dost násilně. Ano, je
pravda, že takhle potrhlého hrdinu by ona babička asi rychle vypoklonkovala,
ale na druhou stranu, jsme přeci jen lidé se svými chybami. Proč se bát je
použít? Normální člověk v nenormální situaci. A proč ne, ptám se…

Bohužel, opět chybí název. Je to asi největší chyba tohoto
příspěvku.


Hodnotitel: Inuyasha
  Počet bodů  

Z maxima možných

Hlavní hodnocení

   

 

Nápad 7 /

10

Děj 7 /

10

Zápletka 7 /

10

Rozuzlení 7 /

10

Styl 7 /

10

Celková invence 5 /

5

Celkem 40 /

55

     

 

Pomocné hodnocení

   

 

Gramatika 9 /

10

Popisy 7 /

10

Členění 7 /

10

Aspekty žánru 2 /

5

Dodržení tématu (je-li) 4 /

5

Celkem 29 /

40

     

 

Bonusové body

   

 

  5 /

5

     

 

Celkové hodnocení

74 /

100
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info