Příspěvek pro nyx.cz


I. O DISKUTOVÁNÍ

Pravda, byly i doby, ve kterých se nediskutovalo, kdy se inkvizitor Boblig potkával s páterem Koniášem. Také byly doby, kdy se k diskuzi vyzývalo, ale běda tomu, kdo se přihlásil. To všechno byly smutné doby. Dnešek mezi ně nepatří, máme přece diskuzní servery.

Nebo ne?

Pravidla diskuze poprvé uplatnili řečtí filozofové, po nich při disputacích církevní otcové a později, v moderní době, vědci. Vědomě dodržovali určitá pravidla, protože když ne, tak se diskuze vždycky zvrhla v něco na způsob Kostnice nebo bitvy u Kresčaku.

Pokrok, jak je známo, nelze zastavit. Volat proto po době, kdy se první diskuze na internetu vedly podle akademických pravidel a kdy byl každý, kdo by po někom agresivněji vyjel, považován za ubožáka, který své názory neumí zargumentovat, je marné.

Pronikání internetu mezi obecný lid má kromě kladů za následek, že úroveň diskuze na diskuzních severech (dále jen "DS") upadá. Roste počet těch, kteří na DS přicházejí a kteří nevědí, jak řádně diskutovat, jak diskuzi ochucovat a jak o ni pečovat. Není divu, když předtím nikdy nediskutovali. Dnes sleduji na DS v pět typů komunikace:

1. Diskuzi
2. Polemiku
3. Flamewar
4. Chatování
5. Lávraizmus

Místy se vyskytnou i další, vzácnější formy, jako např. Romanetovy příspěvky v klubu o cestování v MHD, které jsou vlastně blogováním, ale v dalším textu se chci zabývat nejčastějšími typy poudaček, které spolu lidi na Nyxu předou.

1. Diskuze

Je dobré vědět, že diskuze má své nástroje, cíl, začátek a konec. Nástroji jsou "tvrzení", "argument" a "poznatek".

Tvrzení nemůže stát samo o sobě, jinak upadne. Proto je nutno ho podpírat argumenty, což jsou důvody, proč je to právě tak anebo proč to není jinak. Kdo nic netvrdí, nediskutuje. Kdo nic nepodpírá, také nediskutuje.

Poznatek je kadlubem diskuze. Nedojde-li k poznatku, nebyla diskuze k ničemu. Z toho vyplývá, že nemá smysl v diskuzi pokračovat ve dvou případech:
- bylo-li poznatku dosaženo
- je-li zjevné, že poznatku nemůže/nechce být dosaženo.

Cílem diskuze, na rozdíl od polemiky, NENÍ přesvědčit ostatní o tom, že můj a jedině můj názor na danou věc je správný. Cíle diskuze jsou jiné:
- obohatit se z názorů druhých
- dojít k poznatku, kam až jsou naše názory na diskutovanou věc shodné a odkud se začínají lišit.
To je vše, žádné jiné cíle diskuze NEMÁ! Pokud se vám to zdá málo, pak vězte, že je to více, než čeho jsme svědky u více než 95% současných "diskuzí".

Diskuze začíná ve chvíli, kdy pan B odpoví na nějaký předcházející příspěvek pana A. Patří k nezrušitelným právům pana A na diskuzi nepřistoupit. V tom případě se doporučuje zdvořilé odmítnutí, které může a nemusí obsahovat vysvětlení pana A, proč se mu o věci diskutovat nechce. Patří k nezrušitelným povinnostem pana B, že v tom případě nebude pana A do diskuze nutit. Přijme-li však pan A pozvánku do diskuze a odpoví na ni, máme tu začátek diskuze. Diskuze končí buď tím, že někdo shrne její poznatky nebo dohodou zúčastněných o tom, že už dále nebudou/nechtějí diskutovat. Dohoda může být i mlčenlivá, což je v mnoha případech žádoucí.

Nejčastější chyby v diskuzi

- nejčastější chybou těch, kteří chtějí o diskutovat, je to, že dělají něco jiného - chatují, polemizují, hádají se nebo se zbavují svých nelibých pocitů

- další chybou je, že je tvrzení pokládáno za samonosné, tedy za něco, co se samo o sobě bez argumentace prosadí. Mnohokrát opakované tvrzení sice už umořilo mnoho oslů, ale to neznamená, že vedlo k poznatku

- častým druhem argumentace je případ, kdy argumentům rozumí pouze jeden člověk na světě, a to ten, který je uvádí. Argumentovat je tedy třeba přehledně a srozumitelně a brát přitom ohled i na úroveň ostatních diskutujících

- další chybou je opakování tvrzení nebo argumentu. Obojí má smysl říci jen jednou, opakování, byť jinými slovy, svědčí jen o nedostatečnosti argumentace nebo argumentujícího. Nejhoršími zabijáky diskuze jsou tzv. "kafemlejnkové", kteří opakují své argumenty týmiž slovy neustále dokola

Vtip, ironie a sarkazmus v diskuzi
Podání tvrzení má být věcné, v opačném případě může být považováno za vtip. Naproti tomu vtipně podávaná argumentace je žádoucí a osvěžující. Není třeba se vyhýbat ironii, nebo i sarkazmu, ale jen v přiměřeném množství a pokud jsou na místě. Jestliže lze řešit situaci vtipem, je ironie/sarkazmus nadbytečné, asi jako když rejete zahrádku buldozerem. Při shrnování poznatků není radno příliš hýřit vtipem, neboť se lze snadno a zbytečně někoho dotknout.

Vulgarity v diskuzi
Tohle odbudu krátce - v diskuzi je vulgární jen naprostý mozkový nemakačenko.


2. Polemika

má na rozdíl od diskuze za cíl přesvědčit ostatní diskutující, Nyx.cz, Českou republiku, Evropskou unii, Al Kájdu a G. W. Bushe o tom, že jsem ten nejskvělejší chlápek s tak vybroušenými názory, že se všem předchází zrak. Ostatní diskutující jsou vnímáni jako nepřívětivé až nepřátelské osoby, které je třeba svými názory umlátit, v horším případě ponížit. Jejich argumenty zásadně nesleduji nebo si z nich vyzobávám jen to, co se mi hodí.

Nástroji polemiky jsou: tlustý hlas, špičaté lokty, arogance, hloupost a předsudky.

Nejlepší zbraní proti polemice je korektní dodržování pravidel diskuze a známost s administrátorem DS.


3. Flamewar

Tak tohle jsme zažili všichni, takže to nemusím moc rozvádět. Ve válce jsou všechny ohledy a veškerá důstojnost stranou, počítá se jen vítězství, co na tom, že Pyrrhovo. Nejúčinnější zbraní je kyblík studené vody, který na obě válčící strany někdo vylije, což je IMHO úlohou správců klubů a administrátorů DS. Flamewar nepodporuji, ale také úplně neodsuzuji, občas je totiž vítaným prostředkem k vyčištění atmosféry.


4. Chatování

na DS zdánlivě nepatří. Není to však pravda. Čisté DS už neexistují, jsou dnes spíše komutními nebo společenskými místy. Chatování je na nich prostředkem, kterým se utvrzují vztahy uvnitř komunity. Lidé si chodí na DS popovídat, no a při té příležitosti si také občas zadiskutují. Pánové a dámy rodilí diskutéři, díky chatující většině se máme před kým předvádět, tak si toho važte!

Přes význam chatování je však třeba jej, aspoň v některých klubech, tlumit až omezovat. Půjde zejména o čistokrevné diskuzní kluby. Z toho důvodu doporučuji, aby se kluby nerozdělovaly na "odborné", "poloodborné" a "neodborné", ale spíše na "chatující", "chatování občas připouštějící" a "diskuzní". A když už jsem u toho, doporučuji zřídit i 1 až 2 kluby polemické a flamewarové. Prostě, když se ti dva na sebe naštvou, ať se mají kde po ránu sejít, sekundanty po boku, pistole v ruce a vystřílejí si to jako muž s mužem. Ovšem jen právě tam, nikde jinde. A nezapomeňte na čističe, aby měl kdo odstranit mrtvoly.


5. Lávraizmus

neboli vrbizmus je věc, kterou na DS nechápu. Spočívá v tom, že někdo anektuje/založí klub, a pak do něj chodí vykřikovat všechny skutečné a domnělé křivdy, které mu život přinesl. Tento způsob ulevování si od frustrací, u kterého je jakákoliv diskuze nepřípustná a je tvrdě a agresivně postihována, podle mého soudu na DS nejenže nepatří, měla by být z DS vytěsňována, neboť jde proti samé podstatě diskuzních a komunitních serverů.II. JAK DÁL?

Úvahy o tom, jak diskutovat, jsou pro mne východiskem k dalším úvahám. Třeba o Nyxu. Ale začnu dříve. Sledoval jsem zánik Průvodce, rozštěpení Lopuch na nový Lopuch a Lapiduch a pokles Okouna, občas nakouknu na stagnující Mageo nebo bezbřehý Hofyland a z povzdálí sleduji i nový fenomén - Orkut. Všechny ty problémy, se kterými se DS potýkají, nutně vyvolávají otázky, a to zhruba otázky dvojího typu:

- jaká bude funkce a podoba DS za 2-3 roky a za 5-6 let?
- z jakých zdrojů budou budoucí DS financovány?

Jindy se můžeme pobavit o financích, teď bych se ale chtěl věnovat úvahám, které mi víří mozkovnou, když přemýšlím o tom, co bude s DS dále a jaké konkrétní dopady to může mát na Nyx.

Nyx v mých úvahách představuje typ uzavřeného DS. V porovnání se zcela otevřeným DS, jakým je např. Hofyland, i s ohledem třeba na úspěšný Orkut, se domnívám, že uzavřenost Nyxu není zásadní chybou. Na druhou stranu je cítit, že Nyx potřebuje novou krev, nové podněty. To jsem si uvědomil, když jsem se z Retalova podnětu (kvůli nominacím do Zlatého fondu) odvázal a začal procházet více klubů než jen těch několik málo, na které jsem se doposud vázal. Došel jsem k názoru, že kvalitních příspěvků je poměrně málo, vlastně tvoří značně nedostatkové zboží. Takže jsem zapřemýšlel o tom, proč tomu tak je - a výsledky vás jistě nepřekvapí:

- přes to, že vstup na Nyx je výběrovou záležitostí, dostává se sem poměrně dost lidiček, jejichž největší intelektuální předností je, že jsou nám schopni sdělit, zpravidla spíše citoslovci než řečí stylizovanou, něco málo o svých fyziologických pocitech, které prožívají po včerejším tahu nebo před dnešním tahem. Jen něco málo nad nimi ční jedinci, a těch tu také nemáme málo, kteří chodí na Nyx výhradně chatovat. Celkem spolehlivě je poznáte podle toho, že v životě nenapsali příspěvek delší než jeden řádek

- na druhou stranu nám citelně chybí lidé, kteří v každé komunitě tvrdí muziku, kvůli kterým ti ostatní na DS docházejí. Jsou to ti, kteří chtějí, a také umějí diskutovat a skrze diskuzi si umějí získávat přirozenou autoritu. Nebo ti, kteří v klubech, které navštěvují, umějí vtipem, znalostmi, přístupem k ostatním apod. udržet správné napětí. Patří sem i ti, kteří se věnují moderování klubů, tj. tuto činnost opravdu vykonávají, nejen markýrují. Tito lidé jsou solí každého DS, a jestliže jich na Nyxu máme málo, znamená to, že je třeba se po nich rychle poohlédnout.

Jenže - jak to udělat? Jak skloubit protichůdné požadavky? Získat nové lidi znamená se otevřít, ale druhý Hofyland tu rozhodně nikdo nechce! Tyto a další úvahy mne přivedly k myšlence dvourychlostního Nyxu. Co by to v praxi znamenalo?

K rozšíření základny mohou vést dvě cesty:
- zavést nějaké konkrétní kvalifikační podmínky pro vstup na Nyx a vpustit každého, kdo je splní
- vpustit každého na zkušební období a po jeho uplynutí potvrdit členství jen těm, kteří se "ukážou", tedy splní určité předpoklady.

Předmětem diskuze tu může být
- zda je potřebné rozšiřovat členskou základnu
- jakým způsobem
- o jaké podmínky/předpoklady vstupu/prodloužení členství by mělo jít.


Druhým, navazujícím opatřením by bylo rozdělení Nyxu na diskuzní a chatovací část, nebo, chcete-li, na Horní a Dolní sněmovnu. Noví členové komunity by přicházeli do Dolní Sněmovny, v ní by si odbyli zkušební období a setrvávali by tam, dokud by si nevysloužili pozvánku do Horní sněmovny. Věřím, že velké části komunity, tj. té, která se nechce zabývat vážnějšími záležitostmi a chodí na Nyx hlavně za zábavou, bude Dolní sněmovna plně postačovat.

Horní sněmovna by byla určena pro náročnější členy komunity, kterým pouhá zábava nestačí. Proto by byla koncipována jako diskuzní web (pokud by chtěl někdo chatovat, má k dispozici Dolní sněmovnu). Kluby v této části by se v zásadě řídily pravidly diskuze. Do Horní sněmovny by se nezískával přístup automaticky, ani zcela zadarmo (pořád ještě nemluvíme o penězích).

Mezi kvalifikační předpoklady by mohly např. patřit nenáhodné úspěchy ve Zlatém fondu (= kvalita příspěvků); kvalitní osobní stránky uchazeče, ze kterých by vyplynulo, že jde o člověka s hlubšími zájmy, aktivita na Nyxu (samozřejmě, nemyslím bezhlavé pobíhání z klubu do klubu); úspěšné moderování klubu/ů v Dolní sněmovně apod. Dále by uchazeč vstupu do Horní sněmovny musel prokázat znalost pravidel diskuze, např. úspěšným absolvováním testu. Důležitým předpokladem by byl také závazek, že bude pro komunitu něco vykonávat - moderovat kluby, spravovat kategorii apod. nebo skutečnost, že sežene sponzora, výhodný hosting apod.

Předmětem diskuze tu může být
- zda je výhodné rozdělit Nyx na Dolní a Horní sněmovnu
- co by mělo být náplní Dolní a Horní sněmovny (kudy povede hranice mezi nimi)
- jaké by byly předpoklady vstupu člena z Dolní do Horní sněmovny.


Mám toho na mysli ještě více, ale už tak jsem toho naklofal tolik, že mám obavu, že to nikdo nedočte do konce. Nejdůležitější však bude, jestli se o výše uvedených podnětech začne diskutovat. Jestli ne, psal jsem to zbytečně.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info