Slíbil jsem vám úvahu o chování lidí k lidem s foťákem. Tož, tu je:

Lidstvo se dělí na fotografy a ty ostatní. Ty pak lze rozdělit na dvě zásadní skupiny:

1. objekty focení
2. kolemjdoucí či kolemstojící

Podrobněji o obou skupinách:


1. OBJEKTY FOCENÍ

1.1 Momentkáři
Nevědí, že je fotíte, chovají se přirozeně a bezděky tak spolupracují na vašich nejhezčích fotkách.

1.2 Manipulanti
Objektiv na ně působí jako kobra na myš. Nechájí se postavit, nechají se zmanipulovat. Jejich fotky někdy ukazují zajímavé skupinky, ale povětšinou ani to ne.

1.3 Manipulátoři
Myslí si, že vědí co chtějí a nepodávají se pokynům fotografa. Výsledkem jsou zpravidla rozmazané nebo chybně exponované fotky, za které pak zkritizují fotografa, že je moula.

1.4 Mediátoři
Profesionálové odchovaní mediálními poradci. Vědí kam a na jak dlouho si stoupnout, jakou pozici nastavit, jakou tvář nasadit. Jsou foceni výhradně profesionálními fotografy, kteří si získanými honoráři trvale předplácejí psychiatra.


2. KOLEMJDOUCÍ ČI KOLEMSTOJÍCÍ

Tvoří nepoměrně zajímavější část lidiček kolem fotografů.

2.1 Děti
Děti rozlišujeme na chlapečky a holčičky. Holčičky poznáte podle toho, že spatří-li přibližujícího se fotografa, vytahují hřebínek nebo si aspoň přihlazují vlásky ručně, kluky pak podle toho, že se mračí. Z tohoto klukovského pravidla existují výjimky 2.2 a 2.3

2.2 Exhibující kluci
Tito se při spatření fotografa vydělují z davu a kdyby uměli točit lasem nad hlavou, točili by. Protože však laso většinou nemají sebou, spokojují se tím, že se všelijak pitvoří, šklebí, svíjejí se a jinými nekalými způsoby se snaží na sebe upoutat fotografovu pozornost. Když se jim to podaří, neví zpravidla, co dál.

2.3 Techničtí kluci
Tato skupina kluků od 7 do 107 let má zájem o foťák jako takový a fotograf jí slouží jako zdroj informací. Dotazy ponejvíce směřují k užívájí displeye, bateríím, magnetickým kartám a vůbec všemu, čím se digitální foťák liší od běžného.

2.4 Kolemjdoucí

Tato skupina je velmi rozšířená a obsahuje řadu podskupin s rozličnými znaky:

2.4.1 Cizinci
Ohleduplní jedinci, témeř vždy vyčkají, aby fotografovi nevlezli do záběru. Pokud se to stane, pak jen z nepozornosti. V tom případě se vždy omluví.

2.4.2 Češky
I tato skupina se vyznačuje ohleduplností v tom smyslu, že většinou počká, až fotograf dofotí a neleze mu do záběru. Činí tak i v případě, že nemají, na rozdíl od cizinců, vlastní fotoaparát.

2.4.3 Češi
Lhostejní, neohleduplní, považují za své přirozené právo ničit práci druhých tím, že jim lezou do záběru. Za celou dobu pamatuji jen jednoho jedince této skupiny, který sečkal a nevlezl.

2.4.4 Dědci
Paličatí zaťatci, kteří záměrně ničí práci a duševní rovnováhu fotografů. Zvláště výživný jedinec této skupiny do mne dokonce najel autem, přestože jsem při focení stál na chodníku, a to jen proto, že jsem mu dosti rychle neuhnul, když chtěl zaparkovat. Tento jedinec se velmi divil, když jsem jej v rozčilení omylem kopnul do kotníku.

2.4.5 Starostové
Do této skupiny patří Češi, muži i ženy, kteří se ze záhadných důvodů cítí dotčeni nebo ohroženi tím, že někdo fotí na jejich ulici. Za každou cenu se tomu snaží zabránit, naštěstí většinou nemají dosti odvahy k tomu, aby vůči fotografofovi použili fyzického násilí, proto se omezují na slovní výpadky, které v jejich případě mají spíše charakter slovních odpadků.

Pokud je vám z vlastní praxe známa ješte jiné, výše nespecifikované skupiny lidí kolem fotografů, uvítám, když mi ji přiblížíte. Od toho tu máme komentáře.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info